Trolling- & Havsfiske

Havsfiske efter lax och torsk är mycket populärt och ställer höga krav på din utrustning. Trolling efter lax sker oftast med 8 till 10 beten och spön. Trollingfisket bedrivs i regel på två sätt. Ytfiske med plannerboard och djupriggsfiske. Plannerboardfiske sker i ytan genom att man skickar ut "pulkor" på vardera sidan om båten. Djupriggsfiske handlar om att sprida betena vertikalt på djupet. Till det använder man djupriggar med stålvajer och ett blylod. Spön och rullar man använder är oftast avsedda för just trolling. Spöna har extra många spöringar, rullarna är oftast kraftiga multiplikatorrullar som klarar mycket lina på spolen. En stor håv är att föredra. Till torskfisket har vi allt från torskpilkar, sillhäcklor och havsjiggar. Populära rullar är havsfiskerullar/multirullar med bra linkapacitet och korta pilkspön anpassade för lite tyngre beten.