Trådlösa Nödstopp

Nödstopp till din båt. Manuella dödmansgrepp eller trådlösa genom smarta lösningen,  Autotheter.